Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden

Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier till intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur till medarbetare av svenska företag som aktivt arbetar med tyskspråkiga länder, som är anställda i svenska export-/importföretag och/eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är avgörande.

Höstens kurs äger rum under vecka 46 på Carl Duisberg Centrum i Berlin.
Ansök nu

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Ett stort tack till våra sponsorer för deras bidrag


Kommentera