Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur                                            Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Stipendierna delas ut till anställda inom industrin och handeln för att främja de samhällsekonomiskt så betydande affärsrelationerna med Sveriges största handelspartner Tyskland.

Vårens kurser kommer att annonseras till början av 2018.

För mer information vänligen kontakta franca.lippitz@sprakfonden.nu
eller ring +49 30 893 60 638

Ett stort tack till våra sponsorer för deras bidrag

Logo_TSHK

Sponsorer-startcropped