Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier i form av en 1-veckas intensivkurs i affärstyska på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursens syftar till att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Konversation och grammatik blandas med föredrag, diskussionsrunder och kulturella evenemang för maximal interaktion. Kurserna, med cirka 6 deltagare var, är skräddarsydda för näringslivets behov och individuellt anpassade till deltagarnas språknivå.

Vårens kurs 2019

Vårens kurs äger rumder vecka 11 på Carl Duisberg Centrum i Berlin

Ansök nu


Vårens kurs kommer att fokusera sig på Hannover mässan, där Sverige är partnerland. De som är berättigade är medarbetare i svenska företag som är partners till Sweden Co-Lab eller företag som jobbar inom den industriella branschen.
För att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen måste sökanden ha relativt goda förkunskaper och viss vana att tala tyska. Krav på språknivån är B1.

Varför tyska?

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Kommentera