Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden

Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier till intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur till medarbetare av svenska företag som aktivt arbetar med tyskspråkiga länder, som är anställda i svenska export-/importföretag och/eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är avgörande.

Vårens kurs äger rum under vecka 11 på Carl Duisberg Centrum i Berlin.
De som är berättigade är medarbetare i svenska företag som är partners till Sweden Co-Lab, där tyskan är avgörande.
För att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen måste sökanden ha relativt goda förkunskaper och viss vana att tala tyska. Krav på språknivån är B1.Krav på språknivå är B1.

Ansök nu

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Ett stort tack till våra sponsorer för deras bidrag


Kommentera