Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier i form av en 1-veckas intensivkurs i affärstyska på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursens syftar till att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Konversation och grammatik blandas med föredrag, diskussionsrunder och kulturella evenemang för maximal interaktion. Kurserna, med cirka 6 deltagare var, är skräddarsydda för näringslivets behov och individuellt anpassade till deltagarnas språknivå.

Nästa kurs 2021

Vårens kurs kommer att äga rum under vecka 16 (19-25 april)

Ansök nu Arbetsgivarintyg

För att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen måste sökanden ha relativt goda förkunskaper och viss vana att tala tyska. Krav på språknivån är B1.

Varför tyska?

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Kommentera