Stipendium för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier i affärstyska via språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursens syftar till att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Konversation och grammatik blandas med föredrag, diskussionsrundor och kulturella evenemang. Kurserna består av cirka 6 deltagare per kurs och är skräddarsydda för näringslivets behov och individuellt anpassade till deltagarnas språknivå.

Nästa kurs 2022

Under våren erbjuder vi både digitala och fysiska kurser med start vecka 18. Information om kurserna och anmälning hittar du genom att klicka på ”Ansök nu”. 

Ansök nu Arbetsgivarintyg

För att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen måste sökanden ha relativt goda förkunskaper och viss vana att tala tyska. Krav på språknivån är minst A2.

Varför tyska?

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland annat svenska regeringen för att möta behovet av tyska språkkunskaper inom Sveriges näringsliv.

Kommentera