Alla borde lära sig tyska

Metro loggaPUBLICERAD : 13 oktober 2015

Intresset för Tyskland växer för varje dag. Tyskan är ett världsspråk, och den som behärskar det kan både läsa romaner av Franz Kafka och glänsa i förhandlingar med tyska affärskollegor, skriver Gerhard Austrup, språkrådgivare och lärare i tyska.

25 år efter Tysklands återförening växer intresset för landet, ett ekonomiskt och politiskt dynamiskt land, en kulturell smältdegel som står inför en otrolig utmaning med tusentals nya ankommande flyktingar varje dag. Alla älskar Tyskland och tyskarna älskar sig själva, skrev tidningen Die Welt för ett tag sedan.

Tyska har status som världsspråk och talas av inte mindre än 120 miljoner människor i Europa. Sverige är det enda medlemsland i EU där majoriteten av de tillfrågade anser att det räcker att lära sig ett främmande språk – engelskan så klart. Övertron på engelskans betydelse har stärkts de senaste åren i skolan och i samhället, samtidigt som andelen elever som läser tyska fram till studenten har mer än halverats de senaste 20 åren.

Det saknas tysktalande inom flera viktiga samhällsområden. Näringslivet, svenska företag och organisationer söker efter skickliga medarbetare med tyska språkkunskaper. Tyskland är Sveriges största affärspartner med drygt 900 tyska dotterbolag i Sverige och omkring 1 400 svenska dotterbolag i Tyskland. Ralph Tischer, vd för tysk-svenska handelskammaren, säger: “Många får en aha-upplevelse när de kommer ut i arbetslivet och upptäcker behovet av att kunna tala tyska.“ Inte minst lär man sig tysk affärskultur genom språket.

Och det finns många andra tunga argument för tyskan ur ett svenskt perspektiv. Tyskland och kontinenten kommer närmare när en bro mellan danska Rödby och tyska Puttgarden ersätter färjeförbindelsen om några år.
Dessutom är tyskarna ”Reiseweltmeister”, de spenderar mest pengar på resor i världen. Inom vetenskap och forskning följer tyskan efter engelskan som det näst viktigaste språket och landet delar ut många attraktiva stipendier till utländska studerande och forskare. Den som läser tyska får interkulturell kompetens och insyn i människors liv, förhoppningar och drömmar, även i andra tyskspråkiga kulturer. En stor del av det rika utbudet av tysk litteratur översätts inte till svenska, och det kan vara ett stort nöje att kunna läsa Goethe, Kafka, Grass eller Herta Müller på tyska.

Många elever som fortsätter med tyskan på gymnasiet upptäcker att tyskan inte är ett svårt språk, då det ligger ganska nära svenskan, vilket leder till att de kan nå en hög nivå inom rimlig tid. Viktigt är också att andelen behöriga lärare i tyska än så länge är högre än i många andra ämnen.
Trots den allmänna trenden finns det 15 gymnasieskolor i Sverige som erbjuder det officiella tyska språkdiplomet på två olika nivåer. Eleverna skriver ett omfattande test och visar muntliga färdigheter på 15 eller 20 minuter på tyska. En del av eleverna vill fortsätta läsa tyska eller börja en utbildning i något av de tyskspråkiga länderna.

Skolan i Sverige måste fokusera på flerspråkighet, vilket betyder att studierna i andra främmande språk än engelska måste lyftas fram. Ett uppvaknande intresse för Tyskland och dess betydelse i Europa borde kunna bidra till en renässans för det tyska språket som är en nyckel till porten Europa.

Gerhard Austrup
Språkrådgivare och lärare i tyska