Kurserna

Kurserna äger rum i Tyskland och genomförs vid det renommerade språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursernas huvudsyfte är att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kommunikationsförmåga och ge större självförtroende i språkanvändningen.

All undervisning är inriktad på det tyska språket i affärssammanhang. Intensivkurser i konversation och grammatik blandas med intressanta föredrag, diskussionsrunder och kulturella evenemang. Förutom vid språkträning läggs stor vikt vid tysk affärskultur och förhandlingsteknik.

Undervisningen sker i små grupper om ca sex deltagare och leds av erfarna pedagoger med tyska som modersmål. Lärarna har stor vana av att undervisa personer från näringslivet i tyska som främmande språk.

Ansök nu