Om oss

Svensk-tyska Språkfondens verksamhet leds av en styrelse som är utsedd av:

  • Utrikesdepartementet
  • Business Sweden, en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden
  • Tyska Ambassaden
  • Tysk-Svenska Handelskammaren

Styrelsen utses i samråd med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel.

Årligen delar fonden ut ca 60 stipendier. Sedan fondens grundande har
mer än 3000 nöjda stipendiater deltagit i våra språkkurser.

Vill du veta vad tidigare kursdeltagare tyckte om kurserna?
Här kan du ta del av några stipendiaters intryck.