Stipendier

Vad?

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier i form av en 1-veckas intensivkurs i affärstyska på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. 

All undervisning är inriktad på det tyska språket i affärssammanhang. Intensivkurser i konversation och grammatik blandas med intressanta föredrag, diskussionsrunder och kulturella evenemang. Förutom vid språkträning läggs stor vikt vid tysk affärskultur och förhandlingsteknik.

Undervisningen sker i små grupper om ca sex deltagare och leds av erfarna pedagoger med tyska som modersmål. Lärarna har stor vana av att undervisa personer från näringslivet i tyska som främmande språk.

Var?

Kurserna äger rum i Tyskland och genomförs vid det renommerade språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursernas huvudsyfte är att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kommunikationsförmåga och ge större självförtroende i språkanvändningen.

Kostnader?

Du kan ansöka om ett stipendium som täcker kurskostnaderna för att delta i en en-veckas intensivträning i affärstyska.  Resor och uppehälle ingår inte i stipendiesumman. Arbetsgivaren svarar för dessa kostnader.

Återbud kan lämnas senast 8 veckor före kursstart.

Uppfyller Du kraven som ställs på stipendiater, så kan Du anmäla Ditt intresse genom att fylla i online blanketten nedan.


För vem?

Personer som aktivt arbetar med tyskspråkiga länder och som är anställda i svenska export- /importföretag eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är av avgörande betydelse kan söka stipendiet.

Relativt goda förkunskaper och en viss vana att tala tyska krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt.


Nästa kurs 2021

Vårens kurs kommer att äga rum under vecka 16 (19-25 april)


Ansök nu Arbetsgivarintyg


Vid frågor vänligen kontakta

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden
Frederic Foerster
Tel: +49 30 893 60 600
E-post: frederic.foerster@business-sweden.se