Stipendium

Du kan ansöka om ett stipendium som täcker kurskostnaderna för att delta i en en-veckas intensivträning i affärstyska. Stipendiet täcker kursavgiften. Resor och uppehälle ingår inte i stipendiesumman. Arbetsgivaren svarar för dessa kostnader.

Återbud kan lämnas senast 8 veckor före kursstart.

Uppfyller Du kraven som ställs på stipendiater, så kan Du anmäla Ditt intresse genom
att skriva ut detta formulär, fylla i det och skicka det till oss.

Du kan även kontakta oss:

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden
Franca Lippitz
Tel: +49 30 893 60 638
E-post: franca.lippitz@sprakfonden.nu