Vem kan söka?

Personer som aktivt arbetar med tyskspråkiga länder och som är anställda i svenska export- /importföretag eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är av avgörande betydelse kan söka stipendiet.

Relativt goda förkunskaper och en viss vana att tala tyska krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt.